Teladan Sedekah dari Sayyidatina Fathima Azzahra 25/10/2018

Teladan sedakah dari Puteri Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang kakek muncul ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya di dalam masjid selepas mengerjakan shalat jamaah. “Wahai, Rasulullah. Saya sangat lapar. Tolonglah saya. Dan saya tidak punya pakaian kecuali yang menempel di badan sekarang. Berilah saya…” Sebenarnya Rasulullah sangat iba menyaksikan keadaan orang tua itu. Wajahnya pucat, […]

Pertanyaan Langit, Abdullah bin Salam, dan Rasulullah 12/09/2018

Nama asli Abdullah bin Salam adalah Husain bin Salam. Ia mengajukan tiga pertanyaan langit untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad saw. Husain bin Salam adalah Kepala Rabi Yahudi terkemuka dari Bani Qainuqo’ Madinah. Ia dikenal sebagai seorang yang alim. Ia sehari-hari membaca, merenungi, dan mengajarkan ajaran Taurat kepada Yahudi Madinah kala itu. Ia juga terkenal jujur, baik […]

Kisah Rasulullah Menghibur Sahabat saat Hijrah ke Madinah 12/09/2018

Rasulullah saat mengalami tahun-tahun yang sulit atau amul huzni usai ditinggal wafat sang paman Abu Thalib (619) dan istri Khadijah (620 M). Keduanya merupakan orang yang sebelumnya menjadi pelindung Rasulullah dalam mendakwahkan ajaran Islam. Wafatnya dua Khadijah dan Abu Thalib membuat kafir Quraish semakin terang-terangan memusuhi Rasulullah. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Mulai […]